k.ú.: 656992 - Hraničná nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563595 - Janov nad Nisou NUTS5 CZ0512563595
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 3505
zahrada 190 142213
travní p. 492 1225483
lesní poz 185 3810094
vodní pl. tok přirozený 3 10529
vodní pl. zamokřená pl. 8 17060
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. zbořeniště 42 6221
zast. pl. 331 77569
ostat.pl. jiná plocha 43 100265
ostat.pl. manipulační pl. 26 8180
ostat.pl. neplodná půda 179 308360
ostat.pl. ostat.komunikace 172 115908
ostat.pl. silnice 8 39636
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 660
ostat.pl. zeleň 22 11696
Celkem KN 1708 5877395
Par. DKM 1708 5877395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 106
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 89
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 322
byt.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 12
Celkem JED 18
LV 372
spoluvlastník 493

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 28.11.2001 1:1000 28.11.2001 *) Od -ověř TO. Převedení.
ZMVM 1:2000 01.08.1987 28.11.2001
S-SK GS 1:2880 1843 01.08.1987 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 20.05.2022 21:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.