k.ú.: 657000 - Janov nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563595 - Janov nad Nisou NUTS5 CZ0512563595
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1610
zahrada 197 139251
travní p. 1173 2471922
lesní poz les(ne hospodář) 17 487540
lesní poz ostat.komunikace 1 13664
lesní poz 279 3166334
vodní pl. nádrž přírodní 3 1098
vodní pl. nádrž umělá 4 3691
vodní pl. tok přirozený 9 10934
vodní pl. zamokřená pl. 14 39590
zast. pl. společný dvůr 3 361
zast. pl. zbořeniště 61 9831
zast. pl. 742 142201
ostat.pl. jiná plocha 66 32391
ostat.pl. manipulační pl. 59 58755
ostat.pl. neplodná půda 289 493276
ostat.pl. ostat.komunikace 228 121957
ostat.pl. pohřeb. 2 4713
ostat.pl. silnice 43 200788
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 34 53168
ostat.pl. zeleň 29 25961
Celkem KN 3255 7479036
Par. DKM 3255 7479036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 149
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 10
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 306
č.e. ubyt.zař 3
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 723
byt.z. byt 48
byt.z. dílna 3
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 27
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 61
Celkem JED 151
LV 851
spoluvlastník 1179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 04.09.2001 1:1000 04.09.2001 *) Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 01.08.1987 04.09.2001 Od -ověř TO. ZMVM Janov n.N.
S-SK GS 1:2880 1843 01.08.1987 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.