k.ú.: 657018 - Loučná nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563595 - Janov nad Nisou NUTS5 CZ0512563595
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 278
zahrada 57 47504
travní p. 201 517574
lesní poz 54 614511
vodní pl. nádrž přírodní 1 871
vodní pl. nádrž umělá 1 392
vodní pl. tok přirozený 5 13368
vodní pl. zamokřená pl. 1 1364
zast. pl. zbořeniště 9 825
zast. pl. 139 27938
ostat.pl. jiná plocha 22 5838
ostat.pl. manipulační pl. 13 4786
ostat.pl. neplodná půda 49 41303
ostat.pl. ostat.komunikace 45 31870
ostat.pl. pohřeb. 1 1012
ostat.pl. silnice 5 31508
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1886
ostat.pl. zeleň 20 15845
Celkem KN 626 1358673
Par. DKM 626 1358673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 63
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 16
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
rozestav. 1
Celkem BUD 136
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 162
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 01.11.2000 1:1000 01.11.2000 *) Od -ověř TO. Převedení.
ZMVM 1:2000 01.08.1987 01.11.2000 Od -ověř TO. ZMVM Janov n.N.
S-SK GS 1:2880 1824 01.08.1987 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.