k.ú.: 657051 - Janovice u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579378 - Jívka NUTS5 CZ0525579378
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 1876725
zahrada 35 24216
travní p. 677 1917656
lesní poz 237 6210190
vodní pl. tok přirozený 5 358
vodní pl. tok umělý 1 5529
zast. pl. společný dvůr 1 155
zast. pl. zbořeniště 14 5513
zast. pl. 123 44233
ostat.pl. dráha 2 46565
ostat.pl. jiná plocha 68 77834
ostat.pl. manipulační pl. 16 29741
ostat.pl. neplodná půda 42 39464
ostat.pl. ostat.komunikace 158 131208
ostat.pl. pohřeb. 1 1567
ostat.pl. silnice 15 30398
Celkem KN 1597 10441352
Par. DKM 1597 10441352
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.p. ubyt.zař 2
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 115
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
Celkem JED 14
LV 155
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2013
THM-V 1:2000 01.07.1970 11.12.2013 na části území
S-SK GS 1:2880 1840 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 06:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.