k.ú.: 657140 - Ondřejovice u Janovic nad Úhlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 869362
zahrada 34 53516
travní p. 107 488620
lesní poz 11 200832
vodní pl. nádrž přírodní 3 1277
vodní pl. nádrž umělá 1 525
vodní pl. tok přirozený 14 5302
vodní pl. tok umělý 18 5550
zast. pl. zbořeniště 1 45
zast. pl. 36 23101
ostat.pl. jiná plocha 21 18919
ostat.pl. manipulační pl. 4 15359
ostat.pl. neplodná půda 20 12747
ostat.pl. ostat.komunikace 30 31191
ostat.pl. silnice 16 25729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6893
Celkem KN 416 1758968
Par. DKM 416 1758968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 36
LV 60
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.09.1996
S-SK GS 1:2880 1837 25.09.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 15:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.