k.ú.: 657212 - Černá Hora v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579351 - Janské Lázně NUTS5 CZ0525579351
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 28 27762
travní p. 161 526768
lesní poz les(ne hospodář) 45 7493514
lesní poz mez, stráň 1 512
lesní poz ostat.komunikace 3 478
lesní poz sport.a rekr.pl. 55 293296
lesní poz 44 947260
vodní pl. nádrž umělá 2 2165
vodní pl. tok přirozený 3 16682
vodní pl. tok umělý 1 35
zast. pl. společný dvůr 2 23
zast. pl. zbořeniště 1 488
zast. pl. 222 88175
ostat.pl. dráha 8 12444
ostat.pl. jiná plocha 122 71674
ostat.pl. manipulační pl. 15 37589
ostat.pl. mez, stráň 5 1763
ostat.pl. neplodná půda 57 26252
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 11385
ostat.pl. ostat.komunikace 84 118510
ostat.pl. silnice 30 50353
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 35303
ostat.pl. zeleň 2 1380
Celkem KN 909 9763811
Par. DKM 909 9763811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 12
č.p. víceúčel 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
Celkem BUD 214
byt.z. byt 93
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 56
obč.z. garáž 2
Celkem JED 158
LV 341
spoluvlastník 631

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2000
THM-V 1:1000 01.01.1978 15.05.2000 intravilán
FÚO 1:1000 01.01.1978 15.05.2000 extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 28.05.2022 18:07

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.