k.ú.: 657255 - Janůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578142 - Janůvky NUTS5 CZ0533578142
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 1244005
zahrada 117 50321
travní p. 106 429389
lesní poz 96 1255541
vodní pl. nádrž umělá 1 101
zast. pl. společný dvůr 2 229
zast. pl. zbořeniště 17 4432
zast. pl. 59 16215
ostat.pl. jiná plocha 22 14532
ostat.pl. manipulační pl. 6 11530
ostat.pl. neplodná půda 21 16124
ostat.pl. ostat.komunikace 70 57813
ostat.pl. silnice 3 29743
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2866
Celkem KN 581 3132841
Par. DKM 213 1937831
Par. KMD 368 1195010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 58
LV 74
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2009
DKM-KPÚ 29.04.2009 1:1000 25.05.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 19.11.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 11:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.