k.ú.: 657271 - Jarcová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542903 - Jarcová NUTS5 CZ0723542903
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 457146
zahrada 321 275674
ovoc. sad 22 86505
travní p. mez, stráň 1 1709
travní p. 764 1348146
lesní poz les(ne hospodář) 2 28387
lesní poz 178 2404163
vodní pl. tok přirozený 18 85883
vodní pl. tok umělý 4 5741
zast. pl. zbořeniště 1 130
zast. pl. 499 91478
ostat.pl. jiná plocha 119 43230
ostat.pl. manipulační pl. 3 631
ostat.pl. neplodná půda 307 221750
ostat.pl. ostat.komunikace 157 109452
ostat.pl. silnice 14 33202
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8650
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2303
ostat.pl. zeleň 3 2786
Celkem KN 2717 5206966
Par. KMD 2717 5206966
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 276
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 93
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 487
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 599
spoluvlastník 825

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 07:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.