k.ú.: 657310 - Jarohněvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588563 - Jarohněvice NUTS5 CZ0721588563
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 706 4133377
zahrada 231 163921
ovoc. sad 15 173109
travní p. 82 115519
lesní poz 34 28136
vodní pl. nádrž umělá 1 1766
vodní pl. tok přirozený 94 48259
zast. pl. společný dvůr 1 647
zast. pl. zbořeniště 2 408
zast. pl. 212 61607
ostat.pl. dráha 1 29423
ostat.pl. jiná plocha 126 66132
ostat.pl. manipulační pl. 42 33607
ostat.pl. ostat.komunikace 144 92254
ostat.pl. pohřeb. 1 1692
ostat.pl. silnice 74 40046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 963
Celkem KN 1768 4990866
Par. DKM 4 22025
Par. KMD 1764 4968841
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 48
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 203
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 401
spoluvlastník 644

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.02.2011
KM-D 1:1000 16.03.2000 16.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1830 16.03.2000 scelovací řízení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 08:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.