k.ú.: 657328 - Šelešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 557188 - Šelešovice NUTS5 CZ0721557188
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 608 3373769
zahrada 174 115562
ovoc. sad 7 36846
travní p. 76 190160
lesní poz les(ne hospodář) 2 6178
lesní poz 18 436186
vodní pl. tok přirozený 73 38560
vodní pl. tok umělý 1 2850
zast. pl. zbořeniště 1 222
zast. pl. 199 89856
ostat.pl. dráha 2 40595
ostat.pl. jiná plocha 94 28069
ostat.pl. manipulační pl. 31 57658
ostat.pl. neplodná půda 50 17500
ostat.pl. ostat.komunikace 206 138585
ostat.pl. pohřeb. 1 1439
ostat.pl. silnice 64 43991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2362
ostat.pl. zeleň 7 2434
Celkem KN 1616 4622822
Par. DKM 1616 4622822
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 36
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 185
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 361
spoluvlastník 655

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2000
S-SK ŠD 1:2500 1933 18.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1830 13.04.1933


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 06:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.