k.ú.: 657336 - Jaroměř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574121 - Jaroměř NUTS5 CZ0523574121
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 482 3051723
zahrada skleník-pařeniš. 5 3334
zahrada 1710 1239971
ovoc. sad 64 153389
travní p. mez, stráň 2 2958
travní p. 1060 3431541
lesní poz les(ne hospodář) 4 30921
lesní poz 51 162576
vodní pl. nádrž umělá 17 16626
vodní pl. rybník 1 306232
vodní pl. tok přirozený 110 276427
vodní pl. tok umělý 114 25776
vodní pl. zamokřená pl. 2 19284
zast. pl. společný dvůr 124 27369
zast. pl. zbořeniště 43 12777
zast. pl. 2776 844566
ostat.pl. dráha 12 199777
ostat.pl. jiná plocha 510 456868
ostat.pl. manipulační pl. 227 381441
ostat.pl. neplodná půda 77 157250
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 206
ostat.pl. ostat.komunikace 591 606591
ostat.pl. pohřeb. 1 30955
ostat.pl. silnice 29 125236
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 77462
ostat.pl. zeleň 127 190477
Celkem KN 8158 11831733
Par. DKM 8158 11831733
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 140
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 19
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 56
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 1292
č.p. rod.rekr 14
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 23
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 632
bez čp/če jiná st. 201
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 42
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 8
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 46
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 90
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 13
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 2717
byt.z. byt 2232
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 27
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 123
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 2400
LV 4307
spoluvlastník 7481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.2003
Ins. A 1:1000 01.01.1944 26.08.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1944


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 18:42

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.