k.ú.: 657441 - Jezbiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574121 - Jaroměř NUTS5 CZ0523574121
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 579064
zahrada mez, stráň 4 304
zahrada 126 73468
travní p. 55 229117
vodní pl. nádrž umělá 1 237
vodní pl. tok přirozený 4 11728
vodní pl. tok umělý 30 1495
zast. pl. 110 52821
ostat.pl. dráha 2 16702
ostat.pl. jiná plocha 41 25499
ostat.pl. manipulační pl. 5 8464
ostat.pl. mez, stráň 4 8703
ostat.pl. neplodná půda 10 5324
ostat.pl. ostat.komunikace 45 36233
ostat.pl. pohřeb. 2 1209
ostat.pl. silnice 17 32802
Celkem KN 525 1083170
Par. DKM 525 1083170
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 107
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 179
spoluvlastník 263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.1999
ZMVM 1:1000 01.07.1990 23.11.1999
S-SK GS 1:2880 1824 01.07.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 07:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.