k.ú.: 657484 - Jaroměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578151 - Jaroměřice NUTS5 CZ0533578151
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2898 6676838
zahrada 768 403794
ovoc. sad 187 427968
travní p. 884 1560398
lesní poz 367 11610804
vodní pl. nádrž umělá 2 5834
vodní pl. tok přirozený 101 137610
vodní pl. tok umělý 32 7521
vodní pl. zamokřená pl. 8 8229
zast. pl. společný dvůr 1 223
zast. pl. zbořeniště 19 4135
zast. pl. 855 231475
ostat.pl. dráha 12 78564
ostat.pl. jiná plocha 274 307509
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 680
ostat.pl. manipulační pl. 43 64179
ostat.pl. neplodná půda 244 69220
ostat.pl. ostat.komunikace 436 258848
ostat.pl. pohřeb. 1 4379
ostat.pl. silnice 54 170427
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 30063
ostat.pl. zeleň 7 3781
Celkem KN 7203 22062479
PK 42 13299
GP 144 508142
Celkem ZE 186 521441
Par. DKM 545 1191929
Par. KMD 4870 19919450
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 487
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 28
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 722
byt.z. byt 12
obč.z. byt 6
Celkem JED 18
LV 999
spoluvlastník 1475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2017
DKM-KPÚ 24.03.2004 1:1000 17.05.2004 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834
S-SK ŠS 1:2880 1834 17.05.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 15:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.