k.ú.: 657506 - Jaroměřice nad Rokytnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590754 - Jaroměřice nad Rokytnou NUTS5 CZ0634590754
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 372
orná půda 1736 12083876
zahrada 911 484622
ovoc. sad 14 45377
travní p. 462 939916
lesní poz les s budovou 2 77
lesní poz 38 823290
vodní pl. nádrž umělá 3 385
vodní pl. rybník 23 78453
vodní pl. tok přirozený 37 68385
vodní pl. tok umělý 143 59109
vodní pl. zamokřená pl. 9 6911
zast. pl. zbořeniště 1 316
zast. pl. 1634 468544
ostat.pl. dráha 5 20646
ostat.pl. jiná plocha 256 162334
ostat.pl. manipulační pl. 93 122177
ostat.pl. mez, stráň 2 6900
ostat.pl. neplodná půda 62 90965
ostat.pl. ostat.komunikace 350 364109
ostat.pl. pohřeb. 1 14455
ostat.pl. silnice 57 191561
ostat.pl. skládka 1 1156
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 50872
ostat.pl. zeleň 43 123740
Celkem KN 5892 16208548
Par. DKM 2614 1421051
Par. KMD 3278 14787497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 27
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 21
č.p. rod.dům 961
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 18
bez čp/če garáž 218
bez čp/če jiná st. 155
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 70
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
Celkem BUD 1610
byt.z. byt 139
byt.z. garáž 23
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 34
Celkem JED 198
LV 1784
spoluvlastník 2647

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.2022 intravilán III. etapa
DKM 1:1000 20.07.2021 intravilán II. etapa
DKM 1:1000 22.07.2020 intravilán I. etapa
KMD 1:1000 21.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 20.04.2022


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 18.05.2022 19:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.