k.ú.: 657514 - Popovice nad Rokytnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590754 - Jaroměřice nad Rokytnou NUTS5 CZ0634590754
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 2518865
zahrada 86 63351
ovoc. sad 7 21183
travní p. 117 394030
lesní poz 5 18342
vodní pl. nádrž umělá 11 31359
zast. pl. zbořeniště 4 617
zast. pl. 109 49638
ostat.pl. dráha 13 63469
ostat.pl. jiná plocha 40 36190
ostat.pl. manipulační pl. 16 32366
ostat.pl. neplodná půda 4 2395
ostat.pl. ostat.komunikace 70 74802
ostat.pl. silnice 3 33365
ostat.pl. zeleň 1 1692
Celkem KN 740 3341664
Par. KMD 740 3341664
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 106
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 164
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.07.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 23.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 07:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.