k.ú.: 657522 - Jaroslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575119 - Jaroslav NUTS5 CZ0532575119
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 1050495
zahrada 202 73812
travní p. 307 394834
lesní poz ostat.komunikace 4 3447
lesní poz 76 3154308
vodní pl. nádrž umělá 2 5286
vodní pl. rybník 1 6891
vodní pl. tok umělý 133 22193
vodní pl. zamokřená pl. 2 2593
zast. pl. zbořeniště 2 236
zast. pl. 145 40198
ostat.pl. jiná plocha 35 9572
ostat.pl. manipulační pl. 19 14629
ostat.pl. neplodná půda 5 1330
ostat.pl. ostat.komunikace 191 62363
ostat.pl. silnice 14 92565
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3043
ostat.pl. zeleň 2 1208
Celkem KN 1418 4939003
Par. KMD 1418 4939003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 136
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 173
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 29.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 06:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.