k.ú.: 657603 - Jarov u Blovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 578541 - Jarov NUTS5 CZ0324578541
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1088 3026122
zahrada 150 131230
travní p. 601 996103
lesní poz 177 886302
vodní pl. nádrž umělá 1 1321
vodní pl. rybník 3 7194
vodní pl. tok přirozený 53 7503
zast. pl. zbořeniště 1 584
zast. pl. 165 104019
ostat.pl. jiná plocha 119 25990
ostat.pl. manipulační pl. 50 40875
ostat.pl. neplodná půda 124 45099
ostat.pl. ostat.komunikace 215 65098
ostat.pl. pohřeb. 1 692
ostat.pl. silnice 24 23095
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8157
ostat.pl. zeleň 25 2396
Celkem KN 2802 5371780
Par. DKM 2802 5371780
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 158
LV 207
spoluvlastník 356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.10.2012
ZMVM 1:2000 01.01.1990 23.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 03:45

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.