k.ú.: 657654 - Jasenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590762 - Jasenice NUTS5 CZ0634590762
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 221 2996433
zahrada 105 100129
travní p. 87 450789
lesní poz 141 1713782
vodní pl. nádrž umělá 14 10211
vodní pl. tok přirozený 4 33726
vodní pl. zamokřená pl. 1 550
zast. pl. zbořeniště 3 1267
zast. pl. 123 54817
ostat.pl. jiná plocha 210 345120
ostat.pl. manipulační pl. 6 8493
ostat.pl. neplodná půda 18 32615
ostat.pl. ostat.komunikace 72 141697
ostat.pl. pohřeb. 1 852
ostat.pl. silnice 2 25624
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3568
ostat.pl. zeleň 1 46
Celkem KN 1011 5919719
Par. DKM 1011 5919719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 121
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 198
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2017
DKM-KPÚ 07.05.2007 1:1000 07.05.2007 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 20.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 21.05.2022 20:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.