k.ú.: 657662 - Jasenice u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 546 1349751
zahrada 166 147222
ovoc. sad 3 18628
travní p. 585 1050415
lesní poz ostat.komunikace 3 2215
lesní poz 344 2555096
vodní pl. tok přirozený 22 18926
vodní pl. zamokřená pl. 6 3625
zast. pl. 228 70005
ostat.pl. jiná plocha 72 53699
ostat.pl. manipulační pl. 29 20549
ostat.pl. neplodná půda 253 113038
ostat.pl. ostat.komunikace 138 127578
ostat.pl. silnice 20 17306
ostat.pl. zeleň 8 1366
Celkem KN 2423 5549419
Par. DKM 13 1897
Par. KMD 2410 5547522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 125
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 225
LV 311
spoluvlastník 401

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1834 21.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 08:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.