k.ú.: 657671 - Jasenná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574139 - Jasenná NUTS5 CZ0523574139
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1073 10774645
zahrada 436 387437
ovoc. sad 10 17711
travní p. 101 175422
lesní poz 143 633791
vodní pl. nádrž umělá 26 48388
vodní pl. tok přirozený 219 67096
zast. pl. společný dvůr 3 598
zast. pl. zbořeniště 7 3001
zast. pl. 424 240126
ostat.pl. jiná plocha 67 31685
ostat.pl. manipulační pl. 34 55596
ostat.pl. neplodná půda 4 2670
ostat.pl. ostat.komunikace 412 275068
ostat.pl. pohřeb. 1 1778
ostat.pl. silnice 7 14993
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5773
ostat.pl. zeleň 3 1500
Celkem KN 2971 12737278
Par. DKM 2971 12737278
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 224
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 9
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 401
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 530
spoluvlastník 1041

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.02.2008
THM-V 1:2000 17.08.1971 26.02.2008
S-SK GS 1:2880 1900 17.08.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 22:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.