k.ú.: 657689 - Jasenná na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585301 - Jasenná NUTS5 CZ0724585301
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 527 1323931
zahrada 302 132574
ovoc. sad 7 24782
travní p. 1843 3713408
lesní poz les s budovou 1 31
lesní poz 914 6239106
vodní pl. nádrž umělá 4 1681
vodní pl. tok přirozený 75 42505
vodní pl. zamokřená pl. 3 213
zast. pl. společný dvůr 1 393
zast. pl. zbořeniště 16 1984
zast. pl. 515 161359
ostat.pl. dráha 7 5658
ostat.pl. jiná plocha 324 91420
ostat.pl. manipulační pl. 76 66980
ostat.pl. neplodná půda 222 130019
ostat.pl. ostat.komunikace 636 292888
ostat.pl. pohřeb. 4 2984
ostat.pl. silnice 40 69625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 48192
ostat.pl. zeleň 11 14136
Celkem KN 5551 12363869
Par. DKM 6 3839
Par. KMD 5545 12360030
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 306
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 8
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 4
Celkem BUD 500
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 637
spoluvlastník 1128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 08:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.