k.ú.: 657697 - Jasinov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 739088
zahrada 94 53767
travní p. 149 270203
lesní poz 116 1094643
vodní pl. nádrž umělá 1 1918
zast. pl. zbořeniště 1 895
zast. pl. 67 12546
ostat.pl. jiná plocha 8 957
ostat.pl. manipulační pl. 17 5537
ostat.pl. neplodná půda 64 71009
ostat.pl. ostat.komunikace 47 30540
ostat.pl. silnice 2 8065
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2159
ostat.pl. zeleň 1 176
Celkem KN 688 2291503
Par. KMD 688 2291503
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 65
LV 97
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 17:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.