k.ú.: 657719 - Javorek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595748 - Javorek NUTS5 CZ0635595748
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 1760031
zahrada 73 37086
travní p. 256 1076781
lesní poz 131 754846
vodní pl. nádrž umělá 1 1104
vodní pl. tok umělý 6 12184
zast. pl. společný dvůr 1 191
zast. pl. zbořeniště 11 1869
zast. pl. 97 29596
ostat.pl. jiná plocha 41 18536
ostat.pl. manipulační pl. 31 31068
ostat.pl. neplodná půda 101 67364
ostat.pl. ostat.komunikace 90 79823
ostat.pl. silnice 7 32222
Celkem KN 966 3902701
Par. KMD 966 3902701
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 93
LV 111
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2022 00:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.