k.ú.: 657727 - Číhaná u Javorné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555029 - Bochov NUTS5 CZ0412555029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 800346
zahrada 12 8260
travní p. 71 1142839
lesní poz les(ne hospodář) 32 1116568
lesní poz 3 24830
vodní pl. nádrž umělá 3 2218
vodní pl. tok umělý 3 8999
vodní pl. zamokřená pl. 1 1636
zast. pl. společný dvůr 4 2862
zast. pl. zbořeniště 11 4698
zast. pl. 18 13770
ostat.pl. dobývací prost. 1 55237
ostat.pl. jiná plocha 13 81384
ostat.pl. manipulační pl. 1 2405
ostat.pl. neplodná půda 37 37596
ostat.pl. ostat.komunikace 19 31390
ostat.pl. silnice 2 44721
Celkem KN 264 3379759
Par. DKM 264 3379759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 18
LV 31
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2002
ZMVM 1:5000 01.07.1985 19.11.2002
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 06:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.