k.ú.: 657743 - Německý Chloumek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555029 - Bochov NUTS5 CZ0412555029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 384300
zahrada 2 3636
travní p. 83 2324085
lesní poz les s budovou 1 58
lesní poz les(ne hospodář) 33 1275997
lesní poz mez, stráň 1 12089
lesní poz 2 3079
vodní pl. nádrž umělá 1 509
vodní pl. rybník 2 37009
vodní pl. tok umělý 19 27940
vodní pl. zamokřená pl. 12 70597
zast. pl. zbořeniště 7 6132
zast. pl. 16 5712
ostat.pl. jiná plocha 20 35339
ostat.pl. manipulační pl. 4 13698
ostat.pl. neplodná půda 35 61102
ostat.pl. ostat.komunikace 16 35146
ostat.pl. silnice 9 60887
Celkem KN 272 4357315
Par. DKM 272 4357315
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 17
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 33
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2002
ZMVM 1:5000 01.07.1985 21.11.2002
S-SK GS 1:2880 1842 30.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 07:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.