k.ú.: 657841 - Javorník u Stach - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550621 - Vacov NUTS5 CZ0315550621
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 231683
zahrada 50 52263
travní p. mez, stráň 1 237
travní p. 249 881134
lesní poz 153 4905716
vodní pl. nádrž umělá 3 729
zast. pl. 193 38194
ostat.pl. jiná plocha 90 75001
ostat.pl. manipulační pl. 2 746
ostat.pl. neplodná půda 111 105677
ostat.pl. ostat.komunikace 82 103639
ostat.pl. silnice 18 26200
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2761
ostat.pl. zeleň 3 16003
Celkem KN 1031 6439983
Par. DKM 479 499309
Par. KMD 552 5940674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 190
LV 228
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2020 mapování intravilánu
KMD 1:1000 06.12.2017
S-SK GS 1:2880 1837 10.12.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 16.05.2022 15:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.