k.ú.: 657867 - Javorník u Svitav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572713 - Javorník NUTS5 CZ0533572713
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 3044946
zahrada 207 149982
ovoc. sad 8 11169
travní p. 245 878302
lesní poz les s budovou 2 31
lesní poz 64 1265438
vodní pl. nádrž umělá 4 2617
vodní pl. tok umělý 3 6699
vodní pl. zamokřená pl. 3 1090
zast. pl. společný dvůr 1 109
zast. pl. zbořeniště 4 341
zast. pl. 238 55678
ostat.pl. jiná plocha 65 45985
ostat.pl. manipulační pl. 4 6242
ostat.pl. neplodná půda 18 18289
ostat.pl. ostat.komunikace 136 155116
ostat.pl. silnice 14 37958
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 18291
ostat.pl. zeleň 2 2799
Celkem KN 1305 5701082
Par. DKM 1305 5701082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 208
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 263
spoluvlastník 351

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.08.2005 1:1000 09.09.2005 *)
DKM 1:1000 06.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1835 06.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1835 09.09.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 04:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.