k.ú.: 657875 - Javorník v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579645 - Rudník NUTS5 CZ0525579645
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 401 3606512
zahrada 110 130094
ovoc. sad 2 9877
travní p. 415 2261427
lesní poz 171 3048905
vodní pl. tok přirozený 59 42283
vodní pl. zamokřená pl. 5 26071
zast. pl. společný dvůr 1 106
zast. pl. zbořeniště 7 3307
zast. pl. 172 59483
ostat.pl. jiná plocha 164 122610
ostat.pl. manipulační pl. 26 47412
ostat.pl. neplodná půda 197 134321
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1473
ostat.pl. ostat.komunikace 175 219700
ostat.pl. pohřeb. 1 1324
ostat.pl. silnice 6 72642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1068
Celkem KN 1914 9788615
Par. KMD 1914 9788615
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 9
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 13
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 9
Celkem BUD 165
LV 193
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2014
S-SK GS 1:2880 1841 10.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 20:03

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.