k.ú.: 657905 - Javorník nad Veličkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586218 - Javorník NUTS5 CZ0645586218
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62182 - Velká nad Veličkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1758 4381023
zahrada 367 128586
travní p. mez, stráň 4 13264
travní p. 2800 7851745
lesní poz ostat.komunikace 2 6430
lesní poz 192 10183338
vodní pl. nádrž umělá 7 6978
vodní pl. rybník 4 7173
vodní pl. tok přirozený 91 156669
vodní pl. tok umělý 1 2695
vodní pl. zamokřená pl. 7 78664
zast. pl. zbořeniště 21 1597
zast. pl. 666 150252
ostat.pl. dráha 4 76236
ostat.pl. jiná plocha 260 485662
ostat.pl. manipulační pl. 222 100285
ostat.pl. neplodná půda 122 72194
ostat.pl. ostat.komunikace 367 595157
ostat.pl. pohřeb. 7 6110
ostat.pl. silnice 24 102041
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 4481
ostat.pl. zeleň 45 25463
Celkem KN 6977 24436043
Par. DKM 4309 13229342
Par. KMD 2668 11206701
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 126
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 137
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. doprava 1
č.e. jiná st. 1
č.e. les.hosp 2
č.e. rod.rekr 75
č.e. tech.vyb 1
č.e. ubyt.zař 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 15
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 36
bez čp/če zem.used 128
Celkem BUD 597
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 1309
spoluvlastník 4079

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.08.2021 1:1000 11.08.2021 *)
KMD 1:1000 09.10.2017
DKM-KPÚ 24.06.2014 1:1000 24.06.2014 *)
DKM-KPÚ 17.07.2000 17.07.2000 *) DKM na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1827 11.08.2021 28.02.18241:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 17.05.2022 05:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.