k.ú.: 657972 - Javůrek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583154 - Javůrek NUTS5 CZ0643583154
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 374 2502585
zahrada 189 156551
ovoc. sad 2 7334
travní p. 170 409082
lesní poz les s budovou 5 228
lesní poz 142 6532072
vodní pl. tok přirozený 28 47062
zast. pl. společný dvůr 3 5347
zast. pl. zbořeniště 8 1606
zast. pl. 230 75445
ostat.pl. dálnice 9 39262
ostat.pl. jiná plocha 54 12676
ostat.pl. manipulační pl. 16 22840
ostat.pl. neplodná půda 190 158952
ostat.pl. ostat.komunikace 106 179779
ostat.pl. silnice 9 22783
ostat.pl. zeleň 34 115454
Celkem KN 1569 10289058
Par. DKM 317 2586440
Par. KMD 1252 7702618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. les.hosp 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 229
byt.z. byt 13
Celkem JED 13
LV 373
spoluvlastník 589

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.12.2014 1:1000 04.12.2014 *)
KMD 1:1000 16.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1825 04.12.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 21:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.