k.ú.: 658057 - Jedlany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 562963 - Jedlany NUTS5 CZ0317562963
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 402 2454421
zahrada 83 62804
travní p. 217 427294
lesní poz 116 953440
vodní pl. nádrž umělá 4 10586
vodní pl. rybník 1 4801
vodní pl. tok přirozený 5 5820
vodní pl. tok umělý 7 6461
vodní pl. zamokřená pl. 4 4026
zast. pl. společný dvůr 1 327
zast. pl. 84 43929
ostat.pl. jiná plocha 55 70356
ostat.pl. manipulační pl. 14 23265
ostat.pl. neplodná půda 53 34068
ostat.pl. ostat.komunikace 49 59639
ostat.pl. silnice 30 42717
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2264
ostat.pl. zeleň 1 231
Celkem KN 1127 4206449
Par. KMD 1127 4206449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 78
LV 145
spoluvlastník 291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
KM-D 1:2000 08.08.2000 28.11.2013
S-SK GS 1:2880 1830 08.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 24.05.2022 15:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.