k.ú.: 658081 - Jedlová u Poličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578185 - Jedlová NUTS5 CZ0533578185
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1079 9281515
zahrada 465 242143
travní p. 1687 4885892
lesní poz 697 6268828
vodní pl. nádrž umělá 7 24765
vodní pl. rybník 38 640843
vodní pl. tok přirozený 123 53932
vodní pl. tok umělý 1 382
vodní pl. zamokřená pl. 3 3141
zast. pl. společný dvůr 2 61
zast. pl. zbořeniště 75 19129
zast. pl. 704 211942
ostat.pl. jiná plocha 295 134496
ostat.pl. manipulační pl. 90 157095
ostat.pl. neplodná půda 265 408086
ostat.pl. ostat.komunikace 752 517862
ostat.pl. pohřeb. 2 6025
ostat.pl. silnice 139 163887
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 14331
ostat.pl. zeleň 5 2395
Celkem KN 6435 23036750
PK 5 12602
GP 133 1818974
Celkem ZE 138 1831576
Par. KMD 6435 23036750
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 203
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 204
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 87
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 12
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 679
byt.z. byt 54
byt.z. garáž 10
Celkem JED 64
LV 859
spoluvlastník 1454

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.10.2016
S-SK GS 1:2880 1839 20.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 13:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.