k.ú.: 658146 - Jedov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591211 - Náměšť nad Oslavou NUTS5 CZ0634591211
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 1671841
zahrada 66 33227
ovoc. sad 1 1817
travní p. 51 159594
lesní poz les s budovou 1 62
lesní poz 208 1461491
vodní pl. nádrž umělá 5 6601
vodní pl. tok přirozený 12 50074
vodní pl. tok umělý 2 2157
zast. pl. 63 30564
ostat.pl. jiná plocha 12 54268
ostat.pl. manipulační pl. 9 15430
ostat.pl. neplodná půda 38 56263
ostat.pl. ostat.komunikace 36 100754
ostat.pl. silnice 3 17697
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1868
ostat.pl. zeleň 5 9266
Celkem KN 592 3672974
Par. DKM 455 2413671
Par. KMD 137 1259303
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 62
LV 83
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2017
DKM 1:1000 19.12.2017 intravilán
DKM-KPÚ 16.02.2007 1:1000 16.02.2007 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 19.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 07:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.