k.ú.: 658154 - Jedovnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581682 - Jedovnice NUTS5 CZ0641581682
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 7086
orná půda 1349 3903934
zahrada 1018 475296
ovoc. sad 8 29584
travní p. 740 1049526
lesní poz les s budovou 5 322
lesní poz 161 6818918
vodní pl. nádrž přírodní 2 3549
vodní pl. nádrž umělá 1 2910
vodní pl. rybník 59 619081
vodní pl. tok přirozený 21 28904
vodní pl. zamokřená pl. 8 8280
zast. pl. společný dvůr 7 3023
zast. pl. zbořeniště 6 1349
zast. pl. 1629 293243
ostat.pl. jiná plocha 214 129783
ostat.pl. manipulační pl. 123 114398
ostat.pl. neplodná půda 155 93051
ostat.pl. ostat.komunikace 400 268995
ostat.pl. pohřeb. 1 6898
ostat.pl. silnice 11 93003
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 247412
ostat.pl. zeleň 31 45924
Celkem KN 5975 14244469
Par. DKM 5975 14244469
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb. 33
č.p. rod.dům 686
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 36
č.e. jiná st. 21
č.e. obč.vyb. 7
č.e. rod.rekr 464
č.e. tech.vyb 4
bez čp/če garáž 157
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 1581
byt.z. byt 210
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 26
obč.z. garáž 7
obč.z. rozest. 32
Celkem JED 284
LV 1918
spoluvlastník 2972

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2000
ZMVM 1:2000 01.07.1985 20.11.2000 1.7.1985 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.07.1985 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 25.05.2022 11:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.