k.ú.: 658189 - Hrádek u Jehnědí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 547972 - Hrádek NUTS5 CZ0534547972
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 6663
zahrada 130 95976
ovoc. sad 2 5028
travní p. 163 375494
lesní poz 51 407165
vodní pl. nádrž umělá 1 1145
vodní pl. tok přirozený 9 7648
zast. pl. společný dvůr 1 148
zast. pl. zbořeniště 1 334
zast. pl. 87 13951
ostat.pl. jiná plocha 34 25042
ostat.pl. ostat.komunikace 54 23985
ostat.pl. silnice 28 33268
Celkem KN 565 995847
Par. KMD 565 995847
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 85
LV 142
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2011
S-SK GS 1:2880 1824 22.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 18:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.