k.ú.: 658201 - Jehnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 1561663
zahrada 484 307853
ovoc. sad 19 70804
travní p. mez, stráň 1 262
travní p. 34 90462
lesní poz ostat.komunikace 1 79
lesní poz 246 1454656
vodní pl. nádrž přírodní 8 7245
vodní pl. nádrž umělá 2 823
vodní pl. rybník 5 21661
vodní pl. tok přirozený 77 25503
vodní pl. tok umělý 1 4
vodní pl. zamokřená pl. 1 166
zast. pl. společný dvůr 2 894
zast. pl. zbořeniště 4 646
zast. pl. 529 103605
ostat.pl. dráha 2 83435
ostat.pl. jiná plocha 164 77572
ostat.pl. manipulační pl. 11 25512
ostat.pl. neplodná půda 52 38471
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 680
ostat.pl. ostat.komunikace 180 121070
ostat.pl. pohřeb. 1 4581
ostat.pl. silnice 31 44142
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6549
ostat.pl. zamokřená pl. 5 4636
ostat.pl. zeleň 65 19923
Celkem KN 2142 4072897
Par. DKM 2142 4072897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 331
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 83
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 509
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 13
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 81
Celkem JED 111
LV 648
spoluvlastník 928

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.12.2009 1:1000 16.12.2009 *)
DKM 1:1000 09.10.2006 celé k.ú.
THM-V 1:1000 01.01.1974 09.10.2006
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.01.1974


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 13:34

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.