k.ú.: 658251 - Jenčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 505528 - Jenčice NUTS5 CZ0423505528
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 389 3332684
zahrada 240 172621
ovoc. sad 21 44806
travní p. 126 478499
lesní poz 18 1881676
vodní pl. nádrž umělá 3 1200
vodní pl. tok přirozený 23 13289
zast. pl. zbořeniště 15 4901
zast. pl. 241 65112
ostat.pl. dráha 5 12656
ostat.pl. jiná plocha 43 44688
ostat.pl. manipulační pl. 13 25120
ostat.pl. neplodná půda 93 126376
ostat.pl. ostat.komunikace 89 103540
ostat.pl. silnice 10 33135
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 746
ostat.pl. zeleň 5 5178
Celkem KN 1335 6346227
GP 25 412145
Celkem ZE 25 412145
Par. KMD 1335 6346227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 136
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 229
byt.z. byt 4
obč.z. byt 24
obč.z. garáž 24
Celkem JED 52
LV 345
spoluvlastník 496

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.04.2012
S-SK GS 1:2880 1843 02.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 14:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.