k.ú.: 658324 - Hajniště u Duchcova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567582 - Jeníkov NUTS5 CZ0426567582
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 279100
travní p. 60 569545
lesní poz les(ne hospodář) 22 530691
lesní poz 23 49075
vodní pl. nádrž umělá 11 31424
vodní pl. tok přirozený 8 37862
vodní pl. zamokřená pl. 4 5787
zast. pl. zbořeniště 1 511
zast. pl. 9 8308
ostat.pl. jiná plocha 33 121945
ostat.pl. manipulační pl. 1 3992
ostat.pl. neplodná půda 17 24386
ostat.pl. ostat.komunikace 32 51679
Celkem KN 237 1714305
Par. DKM 237 1714305
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 5
LV 14
spoluvlastník 20

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.1997 vyhlášena ZMVM
S-SK GS 1:2880 1842 16.12.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 12:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.