k.ú.: 658341 - Oldřichov u Duchcova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567582 - Jeníkov NUTS5 CZ0426567582
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 481797
zahrada 170 70034
travní p. 77 142405
lesní poz les(ne hospodář) 4 39491
lesní poz 2 31502
vodní pl. nádrž umělá 5 409290
vodní pl. tok přirozený 20 11965
vodní pl. tok umělý 4 7735
vodní pl. zamokřená pl. 2 2245
zast. pl. společný dvůr 10 1763
zast. pl. zbořeniště 2 171
zast. pl. 313 80886
ostat.pl. dráha 27 210110
ostat.pl. jiná plocha 181 578829
ostat.pl. manipulační pl. 24 32803
ostat.pl. neplodná půda 127 221909
ostat.pl. ostat.komunikace 150 99015
ostat.pl. silnice 20 51978
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11446
ostat.pl. zeleň 28 5181
Celkem KN 1207 2490555
Par. DKM 1207 2490555
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 13
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 7
Celkem BUD 299
LV 297
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.1998 vyhlášena ZMVM
S-SK GS 1:2880 1842 30.06.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 12:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.