k.ú.: 658359 - Jeníkov u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547816 - Jeníkov NUTS5 CZ0531547816
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 634587
zahrada 270 135525
travní p. mez, stráň 3 845
travní p. 399 2178836
lesní poz 163 2443958
vodní pl. nádrž umělá 1 876
vodní pl. rybník 1 151
vodní pl. tok přirozený 10 8038
vodní pl. tok umělý 17 4835
zast. pl. společný dvůr 1 9
zast. pl. zbořeniště 1 647
zast. pl. 260 50889
ostat.pl. jiná plocha 56 15770
ostat.pl. manipulační pl. 12 11955
ostat.pl. neplodná půda 64 211244
ostat.pl. ostat.komunikace 81 121016
ostat.pl. pohřeb. 1 1890
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 645
ostat.pl. zeleň 2 384
Celkem KN 1445 5822100
Par. KMD 1445 5822100
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 118
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 6
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 244
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 317
spoluvlastník 527

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2016
S-SK GS 1:2880 1839 31.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.05.2022 14:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.