k.ú.: 658413 - Jenišovice u Jablonce nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563609 - Jenišovice NUTS5 CZ0512563609
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 407 1886334
zahrada 475 403806
ovoc. sad 10 24939
travní p. 216 443701
lesní poz 131 1223387
vodní pl. nádrž umělá 1 468
vodní pl. zamokřená pl. 1 1263
zast. pl. zbořeniště 9 1477
zast. pl. 537 109645
ostat.pl. jiná plocha 50 36065
ostat.pl. manipulační pl. 70 82889
ostat.pl. neplodná půda 27 46791
ostat.pl. ostat.komunikace 170 169035
ostat.pl. pohřeb. 1 6011
ostat.pl. silnice 22 79218
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 43922
ostat.pl. zeleň 15 24255
Celkem KN 2153 4583206
Par. DKM 2153 4583206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 306
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 24
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 65
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 514
byt.z. byt 42
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 2
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 51
LV 701
spoluvlastník 952

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.11.2011 1:1000 15.12.2011 *)
DKM 14.06.2006 1:1000 14.06.2006 *) Od -ověř TO. Na části Nové mapování při dosud nedokončené KPÚ.
S-SK GS 1:2880 2006 15.12.2011 Od -ověř TO. Na části s rozpracovanými KPÚ.
S-SK GS 1:2880 1843 12.06.2006 28.02.1824 KPÚ prováděny od r. 1995, do r. 2008 nedokončeny.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.