k.ú.: 658430 - Odolenovice u Jenišovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563609 - Jenišovice NUTS5 CZ0512563609
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 1925139
zahrada 167 107628
ovoc. sad 6 24117
travní p. 99 130303
lesní poz les(ne hospodář) 4 6384
lesní poz 76 494929
vodní pl. nádrž umělá 1 113
vodní pl. zamokřená pl. 1 63
zast. pl. zbořeniště 7 1108
zast. pl. 134 36156
ostat.pl. jiná plocha 16 4936
ostat.pl. manipulační pl. 37 22770
ostat.pl. neplodná půda 6 2872
ostat.pl. ostat.komunikace 47 79284
ostat.pl. silnice 2 3531
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 933
ostat.pl. zeleň 3 411
Celkem KN 809 2840677
Par. DKM 809 2840677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 87
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 126
LV 209
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.12.2009 1:1000 19.01.2010 *)
S-SK GS 1:2880 2002 19.01.2010 Od -ověř TO. Na části rozpracovaných KPÚ mimo dokončené nové mapování.
DKM 22.07.2002 1:1000 10.06.2002 *) Od -ověř TO. Na části Nové mapování při nedokončených KPÚ (podána žaloba proti rozhodnutí PÚ).
S-SK GS 1:2880 1843 22.07.2002 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 21:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.