k.ú.: 658502 - Jersín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587265 - Jersín NUTS5 CZ0632587265
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 761 3373391
zahrada 139 61481
ovoc. sad 10 29889
travní p. 696 1027991
lesní poz 137 971052
vodní pl. rybník 11 80797
vodní pl. tok přirozený 25 9402
vodní pl. tok umělý 46 7321
zast. pl. společný dvůr 4 1308
zast. pl. zbořeniště 3 128
zast. pl. 177 71838
ostat.pl. jiná plocha 60 55302
ostat.pl. manipulační pl. 44 48430
ostat.pl. neplodná půda 72 43609
ostat.pl. ostat.komunikace 184 101677
ostat.pl. silnice 13 56273
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7583
ostat.pl. zeleň 1 141
Celkem KN 2386 5947613
Par. KMD 2386 5947613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 53
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 158
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 191
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 22:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.