k.ú.: 658545 - Chuchel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568805 - Jeřišno NUTS5 CZ0631568805
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 3628
orná půda 118 1243368
zahrada 90 87734
ovoc. sad 1 2825
travní p. mez, stráň 11 14496
travní p. 126 488343
lesní poz 40 411337
vodní pl. rybník 5 31705
vodní pl. tok přirozený 12 31486
zast. pl. 81 25754
ostat.pl. jiná plocha 13 13491
ostat.pl. mez, stráň 4 4650
ostat.pl. neplodná půda 30 47323
ostat.pl. ostat.komunikace 18 28947
ostat.pl. silnice 1 17168
ostat.pl. zeleň 1 854
Celkem KN 559 2453109
Par. DKM 559 2453109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 81
LV 130
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2021
KMD 1:1000 20.04.2012 16.12.2021
S-SK GS 1:2880 1838 20.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 19:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.