k.ú.: 658588 - Jeřmanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 530484 - Jeřmanice NUTS5 CZ0513530484
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 835432
zahrada 293 180168
travní p. mez, stráň 3 4866
travní p. 631 1897103
lesní poz 140 674624
vodní pl. nádrž umělá 4 3405
vodní pl. tok přirozený 8 8710
zast. pl. zbořeniště 17 4370
zast. pl. 327 79832
ostat.pl. dráha 11 67032
ostat.pl. jiná plocha 94 55095
ostat.pl. manipulační pl. 40 63906
ostat.pl. neplodná půda 72 84807
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4824
ostat.pl. ostat.komunikace 241 157744
ostat.pl. pohřeb. 2 1462
ostat.pl. silnice 31 236493
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3057
ostat.pl. zeleň 21 12981
Celkem KN 2129 4375911
Par. DKM 341 1928739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 176
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 4
Celkem BUD 320
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 496
spoluvlastník 645

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.12.2017 1:1000 12.12.2017 *)
FÚO 1:2000 31.12.1980 Od 1980 i dle KP. FÚO2 Dlouhý Most-Jeřmanice (námitky i dokončení 1980).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1980 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.