k.ú.: 658715 - Soseň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541834 - Jesenice NUTS5 CZ020C541834
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21211 - Jesenice (okres Rakovník)

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 1692091
zahrada 65 23433
travní p. 58 588079
lesní poz ostat.komunikace 1 148
lesní poz 105 986820
vodní pl. nádrž umělá 2 349
vodní pl. rybník 3 16689
vodní pl. tok přirozený 4 2038
vodní pl. tok umělý 21 6786
vodní pl. zamokřená pl. 2 6102
zast. pl. společný dvůr 4 1509
zast. pl. zbořeniště 18 4768
zast. pl. 75 29096
ostat.pl. jiná plocha 104 122117
ostat.pl. manipulační pl. 28 30010
ostat.pl. neplodná půda 19 15071
ostat.pl. ostat.komunikace 56 78913
ostat.pl. silnice 4 7649
ostat.pl. zeleň 1 180
Celkem KN 705 3611848
Par. DKM 473 3491254
Par. KMD 232 120594
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 20
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 75
LV 73
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.02.2016
DKM-KPÚ 20.09.2013 1:1000 01.10.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1841 16.02.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 20.05.2022 20:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.