k.ú.: 658987 - Jestřabí nad Vláří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585319 - Jestřabí NUTS5 CZ0724585319
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 469 1320254
zahrada 102 95968
ovoc. sad 2 16960
travní p. mez, stráň 2 437
travní p. 563 1416771
lesní poz 90 666308
vodní pl. nádrž přírodní 1 255
vodní pl. nádrž umělá 2 1950
vodní pl. tok přirozený 36 31449
vodní pl. zamokřená pl. 2 1381
zast. pl. zbořeniště 1 354
zast. pl. 142 46648
ostat.pl. jiná plocha 30 15818
ostat.pl. manipulační pl. 36 33056
ostat.pl. neplodná půda 147 135634
ostat.pl. ostat.komunikace 169 71385
ostat.pl. silnice 30 24298
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7564
ostat.pl. zeleň 9 1439
Celkem KN 1839 3887929
Par. KMD 1839 3887929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 96
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 139
LV 245
spoluvlastník 415

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1828 07.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 08:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.