k.ú.: 659002 - Jestřabí u Fulneku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599352 - Fulnek NUTS5 CZ0804599352
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81162 - Fulnek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 3443432
zahrada 89 85927
travní p. 102 169396
lesní poz 132 1405376
vodní pl. tok přirozený 1 2443
zast. pl. zbořeniště 5 2958
zast. pl. 77 36803
ostat.pl. jiná plocha 19 5374
ostat.pl. manipulační pl. 7 3000
ostat.pl. neplodná půda 39 53102
ostat.pl. ostat.komunikace 72 79329
ostat.pl. pohřeb. 1 756
ostat.pl. silnice 5 38277
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6676
ostat.pl. zeleň 3 646
Celkem KN 801 5333495
Par. DKM 801 5333495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 32
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 74
LV 111
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.02.1995 nové mapování v r. 1994
S-SK ŠS 1:2880 1833 20.02.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 18:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.