k.ú.: 659011 - Jestřabí Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533360 - Jestřabí Lhota NUTS5 CZ0204533360
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 765 4735099
zahrada 192 97730
ovoc. sad 1 2667
travní p. 7 24679
lesní poz 32 190926
vodní pl. nádrž umělá 7 12671
vodní pl. tok přirozený 15 34747
zast. pl. společný dvůr 4 4094
zast. pl. 270 102213
ostat.pl. jiná plocha 33 17754
ostat.pl. manipulační pl. 31 62824
ostat.pl. neplodná půda 9 5179
ostat.pl. ostat.komunikace 143 97201
ostat.pl. pohřeb. 2 7848
ostat.pl. silnice 16 57698
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 21751
ostat.pl. zeleň 9 7164
Celkem KN 1538 5482245
Par. KMD 1538 5482245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 113
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 86
č.p. zem.stav 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 262
byt.z. byt 8
obč.z. byt 4
Celkem JED 12
LV 422
spoluvlastník 684

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 02.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 20.05.2022 18:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.