k.ú.: 659029 - Jestřabí v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577189 - Jestřabí v Krkonoších NUTS5 CZ0514577189
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 642651
zahrada 13 10684
travní p. 624 1583219
lesní poz les(ne hospodář) 172 688948
lesní poz 119 314248
vodní pl. nádrž umělá 1 188
vodní pl. tok přirozený 3 1792
vodní pl. zamokřená pl. 2 14190
zast. pl. zbořeniště 5 551
zast. pl. 146 24077
ostat.pl. jiná plocha 18 6198
ostat.pl. manipulační pl. 5 7061
ostat.pl. neplodná půda 152 40225
ostat.pl. ostat.komunikace 115 111815
ostat.pl. pohřeb. 1 2830
ostat.pl. silnice 1 14864
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17254
ostat.pl. zeleň 6 2628
Celkem KN 1464 3483423
Par. KMD 1464 3483423
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 144
byt.z. byt 14
obč.z. byt 2
Celkem JED 16
LV 263
spoluvlastník 441

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2011
S-SK GS 1:2880 1842 30.09.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 22:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.